ضربه گیر

ضربه گیر پارکینگ نام های متفاوتی دارد مانند محافظ ستون پارکینگ، گاردکرنر گارد ستون و … . تجهیزات حفاظتی هستند که به گوشه های تیز لبه دیوار یا ستون در پارکینگ ها، کارخانه­‌ها و انبارها متصل می شوند.  این ضربه گیرهاخودروها و سرنشینان آن را از اثر تصادفات احتمالی محافظت می کنند. یکی از مهمترین  لوازمات ایمنی پارکینگ به شمار می آید. باعث جلوگیری از آسیب دیدن ستون و بدنه خودرو به هنگام پارک کردن می شود. ساختار مشبک این ضربه گیر­ها دارای خاصیت ضربه پذیری و ارتجاعی بسیار بالایی است.  ضربه گیرهای ستون پارکینگ در دو مدل گوشه دار و گرد وجود دارد.