فندر

آشنایی با انواع فندر (Fender)

فندر ها، ضربه گیرهای لاستیکی یا چوبی هستند که در ابعاد و انواع مختلف در اسکله ها در محل برخورد شناور و اسکله کاربرد دارد تا از صدمه به آنها در محل تماس جلوگیری شود، برخی از انواع فندر ها قابلیت کاربرد در قالب بدنه شناورها و کشتی ها را نیز را دارند.
سالیان پیش در اطراف بدنه کشتی و در جلوی اسکله ها از ضربه گیرهای چوبی استفاده می کردند تا نیروی جنبشی در هنگام پهلوگیری کشتی ها را جذب کند و ضربه بطور یکنواخت تر توزیع شود.

فندرهای دریایی

قطعات لاستیکی هستند که در دو قسمت دیواره های اسکله و دیواره های کشتی نصب می گردند. هدف ازاستفاده این قطعات فندر محافظت از بدنه کشتی و تجهیزات پهلوگیری از هر گونه آسیب است علاوه بر این در جذب انرژی ضربه های ناشی از بدنه کشتی و لنگرگاه در زمان پهلوگیری کارکرد اساسی و مهمی دارند.
فندرها به انواع مختلف تقسیم می شوند :

 • فندر های سلولی (Cell Fender)
 • فندر های مخروطی (Cone Fenders)
 • فندر های تلسکوپی- شاکسل (Telescopic Fenders)
 • فندر های وی (Fenders V )
 • فندر های ترکیبی (Composite Fenders)
 • فندر های مکعبی (Cubic Fenders)
 • فندرهای برشی (Shear Fender / Shock Pad-absorbers)
 • فندر های دماغه کشتی (Tug Fenders )
 • فندر های استوانه ای (Cylindrical Fenders )
 • لاستیک پاخور اسکله (Car Stopper)
 • ضربه گیر بارانداز (Fender Bars)
 • نردبان لاستیکی (Rubber Ladder)
 • ضربه گیر و دمپر لاستیکی غیر مسطح (Rubber Damper )

صنایع لاستیک سازی پارسین صنعت در عرصه ساخت و تولید قطعات لاستیکی و پلیمری ،فندرهای لاستیکی صاحب تجربه است و قطعات لاستیکی را با بهترین متریال تولید و تامین می کند. این واحد مجهز به انواع قالب لاستیک وهمچنین ماشین آلات مربوطه و کارشناسان مجرب در زمینه پلیمر و لاستیک است که بستری جهت پیشرفت صنعت کشور و عدم وابستگی به وارادات را فراهم کرده است.